W okresie od stycznia do czerwca br. zysk netto ABC Daty zwiększył się o 49 proc. rok do roku (do 26,8 mln zł), mimo spadku przychodów ze sprzedaży o 8 proc. (2,345 mld zł).

– Przychody są niższe, bo skoncentrowaliśmy się na marżowości transakcji. W niskomarżowym biznesie to właśnie marża jest dla nas najistotniejszym parametrem. wyjaśnia prezes Ilona Weiss. Marża brutto wzrosła z 4,8 proc. w I poł. 2014 r. do 5,5 proc., czyli o 15 proc. (0,7 punktów procentowych), co szefowa ABC Daty ocenia jako spektakularny wynik. W ujęciu kwotowym zysk brutto zwiększył się o ponad 6 mln zł (do 129,3 mln zł). EBIDTA wyniosła 39 mln zł (+11 proc. r/r.). Ilona Weiss zaznacza, że wzrostowi marży sprzyja rozwój ABC Daty w regionie Europy Środkowo – Wschodniej. – Poza Polską marże są zupełnie inne, mniejsze jest nasycenie rynku. Dywersyfikacja pozwala utrzymać marże – mówi prezes. Strategicznym celem grupy jest zdobycie pozycji regionalnego lidera na rynku dystrybucji IT.

 

Mniejszy dług, dodatnie przepływy

Spółka miała również rekordowo niskie zadłużenie na poziomie 10 mln zł w porównaniu do 143 mln zł przed rokiem (wskaźnik 0,2 do EBIDTA). Szefowa ABC Daty przyznaje, że niewielki dług na koniec II kw. br. był po części efektem dużego zwrotu VAT-u – 62 mln zł, jednak i bez tego czynnika byłby o ponad połowę niższy niż rok wcześniej. Przy okazji zapewniła, że ograny skarbowe nie zakwestionowały żadnej transakcji związanej ze zwrotem VAT-u, w spółce nie było specjalnych kontroli, tylko rutynowe sprawdzanie.

Niski dług przełożył się wyraźną poprawę cash flow – grupa wygenerowała 45 mln zł dodatnich przepływów operacyjnych wobec 2 mln zł ujemnych w I poł. ub.r. Cykl konwersji gotówki skrócił się w pierwszym półroczu z 31 do 27,5 dni w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, a koszty finansowe stopniały o 2 mln zł, co oznacza spadek o 33 proc. rok do roku. Szefowa spółki zapewniła, że obniżka kosztów, wyraźna już w I kw. br., to trwałe zjawisko.

 

Nowe produkty i pomysł na e-commerce

ABC Data rozpoczęła również wdrażanie pierwszych inicjatyw przewidzianych w strategii na lata 2015-2018. Zarząd ujawnił szczegóły pierwszej inicjatywy strategicznej e-commerce (druga będzie znana w 2016 r.). Otóż poprzez włączenie magazynów producentów do systemu InterLink portfolio spółki zostało poszerzone o nowe kategorie produktowe spoza branży IT – są to zabawki, artykuły szkolne i biurowe, wkrótce pojawi się kilkanaście marek elektronarzędzi. Dzięki temu grupa osiągnie ok. 20 proc. założonego w strategii wzrostu liczby resellerów, tj. ok. 1 tys. podmiotów w całym regionie, w tym kilkuset w Polsce. Do 2018 r. ABC Data planuje zwiększenie liczby partnerów w Polsce z 8,2 tys. do 10 tys., a w regionie CEE (bez Polski) – z 5,4 tys. do 10 tys.

 Jak podkreśla wiceprezes Juliusz Niemotko, wprowadzony model e-commerce pozwala włączyć szybko dużą ofertę do portfolio, bez ponoszenia kosztów magazynowania. - Na rynkach europejskich coraz istotniejsza jest rola dużych dytrybutorów, którzy jako one stop shop są dogodni dla klientów – wyjaśnia. ABC Data włącza do oferty nowe produkty ze względu na lepsze marże. – Są o rząd wielkości wyższe niż na IT – twierdzi wiceprezes. Nadal jednak najistotniejszą częścią naszego biznesu pozostaje IT – podkreśla.

Spółka podpisała nowe duże kontrakty w regionie m.in. z Ricoh’em na kraje CEE i umowę na wyłączność z Electronic Arts w Rumunii, jako czwartym już rynku CEE. W I poł. br. dystrybutor zawarł m.in. kontrakty z Lenovo, włączył do oferty urządzenia sieciowe Zyxel’a, drukarki Kyocery, tusze i tonery BlackPointa, urządzenia zasilania awaryjnego CyberPower, smartwatche i smartbandy marki MyKronoz.

 

Mniej telefonów, więcej gamingu

Jeśli chodzi o sprzedaż w poszczególnych grupach produktowych, to w I poł. br. nadal największy obrót ABC Daty generowały telefony (30,33 proc. udziału w przychodach), ale wyraźnie mniej niż w I poł. ub.r. (35,41 proc). – Sprzedaż spadła, bo koncentrujemy się na marży, a nie na wolumenie – informuje Juliusz Niemotko. Komputery i komponenty wygenerowały po ok. 18 proc. sprzedaży. Ponad dwukrotnie zwiększyły się przychody w dziale gamingowym (do 4,7 proc. udziału) – oprócz sprzętu i akcesoriów dobrze sprzedają się również gry. O ok. 20 proc. wzrosła sprzedaż do sieci komputerowych, co według wiceprezesa pokazuje rozwój działu Value+, który stoi za tym wynikiem. W dużej części za wzrost odpowiadają rozwiązania Cisco.

 

Value+: klient powinien mieć wybór

W obszarze Value+, który zgodnie ze strategią ma odgrywać istotną w rolę budowaniu wartości spółki, wzmocniono zespół inżynierów. Od lipca dział projektowy ABC Daty zajmuje się tylko sprzedażą oferty Value+. Zdefiniowano szereg obszarów produktowych, jak serwery, storage, sieci, bezpieczeństwo, oprogramowanie, monitoring. – W każdym z segmencie wybraliśmy 2-3 kluczowych producentów, z którymi chcemy iść do klientów. Idea jest taka, aby klient miał do wyboru co namniej 2 marki – wyjaśnia strategię Value+ Juliusz Niemotko.

 

Wzmocnienia w Mobile i RTV AGD

W dziale Mobile powołano 2 nowe zespoły odpowiedzialne za rynek telekomunikacyjny i nowe kategorie produktowe. Spólka pracuje nad nowymi modelami sprzedaży, które – według zapewnień Juliusza Niemotko – nie będą polegać na „przesuwaniu pudełek”.

 

Poszerzono także kadry działu RTV i AGD. Udział w przychodach był wprawdzie niższy niż w zeszłym roku (1,92 proc. wobec 2,22 proc.), ale – jak wyjaśnił zarząd firmy – zmieniła się struktura sprzedaży. Otóż w zeszłym roku dużą część obrotu zrealizowano na sprzęcie jednego producenta (telewizory wielkoformatowe Samsunga). Obecnie spółka stawia na większą dywersyfikację vendorów i klientów. – W ciągu kilku miesięcy podpisaliśmy kilkanaście umów – informuje wiceprezes Andrzej Kuźniak. Są to m.in. kontrakty z dużymi graczami, jak Elektrolux, Whirlpool, LG, Panasonic.

 

Odwrócony VAT: zamieszanie i korzyści

Przedstawiciele spółki pytani o skutki wprowadzenia odwróconego VAT-u od 1 lipca na telefony komórkowe, laptopy, tablety i konsole do gier, przyznali, że wprowadzenie nowych przepisów spowodowalo duże zamieszanie związane z transakcjami – wynika to przede wszystkim z niejasnej definicji “jednolitej gospodarczo transakcji” w nowej ustawie (po przekroczeniu określonego nią limitu – 20 tys. zł netto – transakcja podlega odwrotnemu obciążeniu). – Zwróciliśmy się o interpretację do organów skarbowych, o ile wiem podobnie uczyniły inne firmy. Jak dotąd nie mamy odpowiedzi, a każdy z nas może dostać inną – mówi wiceszef spółki. Ponadto sporym problemem jest ustalenie, czy kupujący jest czynnym podatnikiem VAT, z czym mają kłopot głównie detaliści, czyli kontrahenci ABC Daty.

Po 1 lipca spadła sprzedaż niektórych produktów, lecz zdaniem zarządu na razie za wcześnie na ocenę, czy jest to trwały trend. – W przypadku części produktów rynek jest inny, ale jeszcze się nie ustabilizował – uważa Ilona Weiss. Zapewniła, że spółka w pełni realizuje założenia, a do wejścia w życie nowych przepisów przygotowywała się już od jakiegoś czasu. – Nie ma takiego zawirowania, którego byśmy nie przewidzieli – zapewnia szefowa. Według niej nowe zasady transakcji oznaczają szereg korzyści dla grupy: wprowadzone przepisy porządkują rynek, beneficjentem jest należący do ABC Daty iSource (dystrybutor Apple’a), ponadto nie trzeba finansować 23 proc. obrotu produktami objętymi odwrotnym obciążeniem. W praktyce oznacza to mniejsze zapotrzebowanie na kapitał obrotowy i wyższe limity kredytowe.