Przychody grupy w II kw. br. według wstępnych nieaudytowanych danych były wyższe o 19 proc. niż rok wcześniej i wyniosły 1,188 mld zł. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł w II kw. br. 58 mln zł (-10 proc.), EBITDA - 6,4 mln zł, a zysk z działalności operacyjnej - 5,9 mln zł.

W całym I półroczu br. zysk netto grupy wyniósł 10,2 mln zł (-64,3 proc. rok do roku) przy przychodach 2,224 mld zł (-5,2 proc.). Zysk brutto ze sprzedaży zamknął się w kwocie 113,6 mln zł (-12 proc.), EBITDA - 18,5 mln zł, a EBIT - 17,3 mln zł. Dług netto wyniósł 95,6 mln zł.

'Na skonsolidowane przychody grupy ze sprzedaży wpłynął wzrost udziału sprzedaży krajowej w całkowitej sprzedaży oraz wzmocnienie struktur regionalnych w regionie CEE. Na uzyskane wyniki finansowe przełożyło się uzyskanie niższej marży brutto ze sprzedaży oraz wzrost kosztów operacyjnych. Spółka odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży w spółce iSource, co pozytywnie wpłynęło na uzyskane skonsolidowane przychody grupy.' - poinformował zarząd spółki. 

Rozszerzony skonsolidowany raport ABC Daty za pierwsze półrocze 2016 r. zostanie opublikowany 25 sierpnia br., po zweryfikowaniu wszystkich danych przez biegłego rewidenta -poinformowała spółka.