Acer w II kw. br. osiągnął przychody wyższe o 9,1 proc. wobec analogicznego okresu ub.r., oraz o 6,7 proc. wobec I kw. br., co oznacza w przeliczeniu kwotę 1,93 mld dol. W czerwcu br. poprawa była nawet większa - o 10,6 proc. r/r.

Według firmy obroty zwiększyły się głównie dzięki rosnącemu popytowi na sprzęt dla graczy. W I poł. 2018 r. sprzedaż urządzeń gamingowych Acera wzrosła o 107 proc. wobec I poł. 2017 r. W I kw. br. bilans był 94 proc. na plusie. Według informacji szefa firmy, Jasona Chena, na początku br. produkty gamingowe odpowiadały już za ok. 15 proc światowych obrotów korporacji. Ponadto w minionym kwartale w dwucyfrowej skali zwiększył się obrót na chromebookach.