Menedżer objął stanowisko 1 grudnia 2012 r. Do jego obowiązków należy kierowanie sprzedażą i zarządzanie kanałami dystrybucji w całym regionie. Szczególną wagę firma przywiązuje do budowy bliższych relacji z partnerami, rozwijania działalności w poszczególnych kanałach sprzedaży, działań zwiększających zapotrzebowanie na usługi.

Jakub Abramczyk przeszedł do Acronisu z Verint Systems, gdzie zarządzał zespołem Verint Enterprise Intelligence Solutions w Europie Wschodniej. Poprzednio był dyrektorem generalnym w Avayi, a wcześniej zarządzał sprzedażą w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej na stanowisku regionalnego dyrektora sprzedaży w Motoroli.
 
Jakub Abramczyk studiował na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej oraz na Uniwersytecie RMIT w Melbourne w Australii (inżynierię komputerów, systemów, oprogramowania i łączności).
 
 - Rynek ochrony danych przechodzi spore przemiany ze względu na ciągle rosnącą ilość informacji, coraz szersze stosowanie wirtualizacji i rozwiązań w chmurze. Firmy muszą wprowadzać strategie bezpiecznego zarządzania udostępnianiem danych użytkownikom mobilnym, którzy często korzystają z własnych urządzeń - mówi Jakub Abramczyk.