Zysk za 2019 r. w kwocie 2,2 mln zł powinien zostać przeznaczony w całości na kapitał zapasowy spółki - taki wniosek sporządził zarząd Actionu.

Uzasadnia, że trzeba zabezpieczyć odpowiednie środki z uwagi na konieczność regulowania zobowiązań wobec wierzycieli w ramach układu, a także w związku aktualną sytuacją spowodowaną Covid-19.

Wartość długu restrukturyzacyjnego to ok. 240 mln zł. Na początku 2020 r. przyjęty został układ z wierzycielami, natomiast w związku z epidemią odsunie się w czasie zatwierdzenie układu przez sąd i kolejne kroki kończące sanację.

W ub.r. Action wypracował roczny zysk po raz pierwszy od rozpoczęcia sanacji w 2016 r. Na koniec 2019 r. spółka finansowała działalność ze środków własnych.