Krakowski sąd zakończył postępowanie upadłościowe SFK - spółki zależnej Action. Postanowienie nie jest prawomocne.

We wrześniu br. uprawomocnił się układ SFK z wierzycielami, przyjęty w maju br. Spółka zarządzająca siecią sklepów z elektroniką znalazła się nad przepaścią wskutek decyzji organów skarbowych, które w 2016 r. zażądały od niej ponad 9 mln zł VAT-u za okres od września 2014 r. do maja 2015 r.

Po odwołaniu okazało się, że skarbówka nie ma dowodów do wydania tej decyzji, co przyznał krakowski UCS i zamknął postępowanie. Jednak wcześniej SFK wskutek blokady kont przez organy podatkowe musiała wnioskować o upadłość w 2017 r.

Czy decyzja sądu oznacza możliwość wznowienia działalności przez SFK?

"Analizujemy różne scenariusze, ale od czasu gdy niesłusznie zaatakowano naszą spółkę SFK mocno koncentrujemy się na rozwoju sieci partnerskiej Sferis-Partner, dającej wsparcie naszym najlepszym partnerom w całej Polsce i te działania zamierzamy kontynuować" - komentuje wiceprezes Action, Sławomir Harazin.