Rada wierzycieli Actionu zgodziła się na prolongatę spłaty kredytu przez spółkę wobec banku Pekao S.A. Zgodnie z podpisanym 31 stycznia br. aneksem do umowy kredytu w rachunku bieżącym Action ma do końca 2017 r. spłacić Pekao S.A. 50 mln zł w miesięcznych ratach (poprzedni termin spłaty upływał 31 stycznia br.). Tym samym należność zostanie całkowicie uregulowana (wcześniej Action spłacił na poczet kredytu 40,3 mln zł).  

Rada wierzycieli nie zezwoliła natomiast na ustanowienie wspólnych zabezpieczeń spłaty kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu inwestycyjnego z 2014 r. (zabezpieczenia to m.in. zastaw rejestrowy, hipoteka, oświadczenie o poddaniu się egzekucji).

Action zapowiedział podjęcie negocjacji z Pekao S.A. w tej sprawie.

W skład rady wierzycieli Actionu wchodzą: Skarb Państwa (reprezentowany przez naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego), bank Societe Generale, obligatariusze (reprezentowani przez kuratora), Samsung Electronics Polska oraz Neonet.

Zastępcami członków rady są Fujitsu Technology Solutions oraz BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego.

Rada ma prawo reprezentować wszystkich wierzycieli spółki. Jej zgody wymaga m.in. obciążanie masy układowej lub sanacyjnej, zaciąganie kredytów i pożyczek przez spółkę.