UKS w Krakowie wziął na cel spółkę SFK, zajmującą się sprzedażą detaliczną. Otóż 17 listopada br. skarbówka wydała decyzję zabezpieczającą ewentualne przyszłe zobowiązania podatkowe z tytułu VAT za okres od września 2014 r. do maja 2015 r. w przybliżonej kwocie 5,98 mln zł (wraz z odsetkami za zwłokę - 872,4 tys. zł). Decyzja dotyczy też zobowiązań z tytułu VAT podlegających wpłacie na podstawie art. 108 ustawy o podatku VAT za czas wrzesień 2014 r. - maj 2015 r. w przybliżonej kwocie 3,14 mln zł (w tym odsetki - 471 tys. zł). 

Według Actionu UKS nie zarzuca spółce związku z wyłudzeniem podatku. Kwestionuje natomiast prawo do odliczenia VAT-u, twierdząc, że SFK nie występowała w charakterze podatnika przy zawieraniu transakcji w kontrolowanym okresie.  

Decyzja nie jest ostateczna. Action zapewnia, że SFK prawidłowo dokonała wszelkich rozliczeń. Zapowiada odwołanie do Izby Skarbowej.