Jest przełom w negocjacjach w wierzycielami spółki - wynika z informacji Actionu. Otóż zarząd dystrybutora podał do wiadomości, że dokonano zasadniczych uzgodnień z częścią wierzycieli w sprawie uregulowania zadłużenia. Co istotne, dogadano się z większością wierzycieli, niezbędną do zawarcia układu.

"Uzgodnienia te w połączeniu z dotychczasowym przebiegiem negocjacji pozwalają uznać, że spółka wypracowała wraz z jej wierzycielami, reprezentującymi większość wymaganą do zawarcia układu w postępowaniu sanacyjnym, akceptowalne dla spółki i tych wierzycieli główne warunki spłaty zobowiązań w ramach układu." - zapewnia zarząd Actionu.

Nie ujawnia szczegółów uzgodnień. Teraz strony opracują szczegółowe warunki propozycji układowych, które zostaną poddane pod głosowanie.

Negocjacje z wierzycielami ciągnęły się od roku. Action przedstawił swoje propozycje układowe we wrześniu br., oferując różnym grupom wierzycieli w sumie ponad 200 mln zł.

Natomiast wierzyciele złożyli w sądzie swoje propozycje układowe, oczekując większych spłat od spółki.