Warszawski sąd rejonowy odwołał rozprawę w sprawie zatwierdzenia układu Actionu z wierzycielami. Sprawa miała trafić na wokandę 6 kwietnia. Jednak z powodu zagrożenia Covid-19 rozprawy w najbliższym czasie nie odbywają się.

Wyniki głosowania nad układem przedstawiono w styczniu br. "Za" było 99 proc. wierzycieli uczestniczących w głosowaniu, reprezentujących 89 proc. sumy długów, co stanowi większość wymaganą do przyjęcia układu.

W lutym br. sędzia komisarz stwierdził przyjęcie układu. Jego zatwierdzenie przez sąd to kolejny krok w sądowej procedurze, niezbędny do finalizacji postępowania sanacyjnego przez Action. Na razie nie ma nowego terminu rozprawy.