Zarząd Actionu podjął decyzję o rozwiązaniu i likwidacji spółki zależnej SFK z siedzibą w Krakowie. Ten krok uzasadnia aktualną sytuacją spółki i grupy kapitałowej. W ocenie zarządu to najkorzystniejsza obecnie forma konsolidacji grupy, a także rezygnacji z mniej rentownych kanałów sprzedaży. Decyzja o likwidacji SFK wpisuje się w założenia działań restrukturyzacyjnych w postępowaniu sanacyjnym spółki - informuje zarząd Actionu.

SFK nie podniosła się po ciosie wymierzonym w spółkę w 2016 r. przez organy skarbowe. Krakowski UKS zażądał ponad 9 mln zł VAT-u za okres od września 2014 r. do maja 2015 r., twierdząc że kwota ta została nienależnie odliczona. Zablokował konta SFK, przez co spółka nie była w stanie funkcjonować. Nie miała innego wyjścia, jak zwinąć interes. Sąd ogłosił upadłość SFK w marcu 2017 r.

Kilka miesięcy później, wskutek odwołań, skarbówka przyznała, że nie miała wystarczających dowodów na poparcie swoich żądań i wycofała się z decyzji w sprawie SFK.

W 2018 r. spółka zawarła układ z wierzycielami i wyszła z upadłości.

SFK działała od 2005 r. Integrowała sieć sklepów "Sfera Komputera". W 100 proc. należy do Action SA.