Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w piśmie z 5 stycznia br. znacznie obniżył kwotę odsetek od zaległości podatkowych spółki – poinformował Action. Według wyliczeń urzędu wynoszą one 6,9 mln zł. Poprzednio podawano sumę 23,14 mln zł. Chodzi o odsetki od należności z tytułu VAT, które w czerwcu ub.r. naliczył spółce Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie  - 22,564 mln zł za okres od lipca 2011 r. do stycznia 2012 r. (decyzję podtrzymała Izba Skarbowa w Warszawie) oraz warszawski urząd skarbowy  - 35,963 mln zł za styczeń i luty 2013 r.

Z informacji Actionu wynika, że naczelnik mazowieckiego urzędu uwzględnił wysokość odsetek do dnia otwarcia postępowania sanacyjnego wobec spółki (1 sierpnia ub.r.). Podał także okresy przerw w ich naliczaniu wraz z podstawą prawną.  

Action stoi na stanowisku, że wspomnianych kwot skarbówka domaga się bezzasadnie. Odwołuje się od decyzji urzędów.