W grudniu 2017 r. Action wypracował 161,5 mln zł obrotów - według wstępnych, szacunkowych danych. Wynik jest zatem niższy niż w listopadzie ub.r. (177 mln zł - w oparciu o wstępny szacunek) i w październiku ub.r. (164 mln zł).

Wartość wypracowanej przez grupę marży w grudniu ub.r. była natomiast wyższa niż w listopadzie ub.r. - ok. 7,1 proc. wobec ok. 6,6 proc. - według informacji zarządu. W październiku br. było to 7,4 proc. Natomiast w całym III kw. ub.r. skonsolidowana marża brutto Actionu na sprzedaży wyniosła 6,9 proc.

W oparciu o wstępne szacunkowe dane z minionych miesięcy obroty grupy Action w IV kw. 2017 r. sięgnęły 502,5 mln zł. Rok wcześniej w całym IV kw. 2016 r. Action miał 604 mln zł skonsolidowanych przychodów.