Obroty grupy Action w grudniu 2018 r. wyniosły 132 mln zł - według wstępnych, szacunkowych danych. Wobec grudnia 2017 r. nastąpił zatem ok. 18-procentowy spadek (161,5 mln zł). W porównaniu z listopadem 2018 r. wynik jest niższy o ok. 10 proc. (147 mln zł).

Marża grupy utrzymuje się natomiast na stałym poziomie. W grudniu ub.r. wyniosła szacunkowo ok. 6,9 proc, podczas gdy w listopadzie i w październiku ub.r. był to poziom ok. 6,8 proc. W grudniu 2017 r. marża sięgnęła ok. 7,1 proc.

W sumie w październiku, listopadzie i grudniu 2018 r. szacunkowe skonsolidowane przychody Action wyniosły 409 mln zł. Rok wcześniej w IV kw. 2017 r. zamknęły się w kwocie 497,3 mln zł.