Zarząd Actionu zaprezentował nową prognozę finansową na lata 2017 - 2022. Wynika z niej, że spółka będzie poprawiać wyniki.

W IV kw. 2017 r. Action prognozuje 436,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, zysk brutto na poziomie 1,5 mln zł i 4,1 mln zł EBIDTA. Marża brutto powinna wynieść 6,3 proc.

W podsumowaniu całego 2017 r. Action spodziewa się 1,375 mld zł przychodów, ujemnego EBIDTA na poziomie -22,25 mln zł oraz 34,5 mln zł straty brutto.

Zaktualizowane projekcje finansowe na 2018 r. zakładają 1,506 mld zł przychodów, 11,8 mln zł EBIDTA i zysk brutto w wysokości 1,95 mln zł. Marża ma stopniowo rosnąć do 7,4 proc. w IV kw. 2018 r.

W 2019 r. zysk powinien wynieść 10,76 mln zł przy przychodach 1,615 mld zł oraz 20,28 mln zł EBIDTA. Prognozowana marża w podsumowaniu roku to 7,3 proc.

Potem zysk będzie rosnąć w mniejszym tempie - do 12,92 mln zł w 2022 r., gdy spółka zakłada uzyskanie 1,694 mld zł przychodów ze sprzedaży i 22,39 mln zł wyniku EBIDTA.

Prognoza została przygotowana w związku z opracowaniem danych i informacji uzasadniających propozycje restrukturyzacji zobowiązań finansowych spółki.

Wyniki III kw. 2017 r. pokazują, że Action zbliżył się do progu rentowności.