Krakowski Urząd Celno-Skarbowy przyjrzał się sprawie ponad 9 mln zł VAT, którego w ub.r. skarbówka zażądała od SFK – spółki zależnej Actionu.

"W świetle zgromadzonego materiału dowodowego brak jest podstaw do wydania decyzji wymiarowej i postępowanie kontrolne należy zakończyć wynikiem kontroli." – stwierdził naczelnik UCS w dokumencie sporządzonym 30 listopada br.

Decyzja wydana uprzednio w tej sprawie, a następnie uchylona, określała zobowiązania podatkowe oraz kwestionowała prawo do odliczenia przez SFK VAT za okres od września 2014 r. do maja 2015 r. na łączną kwotę 9,128 mln zł.

Wskutek decyzji SFK straciła płynność finansową, bo urząd kontroli skarbowej zdecydował o zabezpieczeniu należności na rachunkach bankowych spółki. Firma nie miała innego wyjścia, jak ogłoszenie upadłości i zwolnienie ludzi. SFK działała od 2005 r., zarządzając siecią sklepów komputerowych.