SFK – spółka zależna Actionu – otrzymała cztery wyniki kontroli przeprowadzonej przez krakowski Urząd Celno-Skarbowy. Sprawdzano deklarowane podstawy opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i wpłacania VAT za okres od czerwca do września 2015 r.  

Jak podaje Action, UCS stwierdził, że w świetle zgromadzonych dowodów nie ma podstaw do wydania decyzji wymiarowych i postępowania kontrolne należy zakończyć.

Decyzje wydane uprzednio w tej sprawie, a następnie uchylone, określały zobowiązania podatkowe oraz kwestionowały prawo do odliczenia VAT przez SFK za okres od czerwca do września 2015 r. na łączną kwotę 2,766 mln zł.

W lipcu br. dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Krakowie uchylił decyzję UCS odnośnie SFK, który naliczył spółce 9,13 mln zł VAT za okres od września 2014 r. do maja 2015 r. Izba stwierdziła brak dowodów popełnienia nadużycia.

Mimo pozytywnych decyzji organów odwoławczych spółka Actionu padła z powodu decyzji skarbówki z końca 2016 r. W marcu 2017 r. krakowski sąd ogłosił upadłość SFK w związku z naliczeniem zobowiązania VAT z lat 2014 - 2015 na łączną kwotę ponad 9 mln zł.

UKS zdecydował o zabezpieczeniu roszczeń na rachunkach bankowych SFK, przez co spółka nie była w stanie regulować bieżących zobowiązań.

SFK została założona w 2005 r., łącząc sieć sklepów "Sfera Komputera".