Uchwałę podjęto 23 czerwca. Walne zgromadzenie zdecydowało o wypłacie dywidendy w wysokości 1 zł na akcję spółki. W sumie daje to kwotę 16,957 mln zł. Pozostała część zysku spółki za ub.r., który wyniósł w sumie 24,09 mln zł, zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy (kwota 7,13 mln zł). Taki podział zysku rekomendował zarząd.

Dniem dywidendy, w którym trzeba mieć zarejestrowane papiery spółki, będzie 20 września br. Wypłata nastąpi 5 października br.

Dywidendę w wysokości 1 zł na 1 akcję Action wypłacił także w 2015 r., z tym że wówczas na kapitał zapasowy przeznaczono większość zysku za rok poprzedni (kwotę 52,89 mln zł).