Dystrybutor po raz pierwszy opublikował dwuletnią prognozę wyników finansowych. Jeśli dojdzie emisji akcji (co może nastąpić w br.), to w 2014 r. Action osiągnie zgodnie z prognozą 5,65 mld zł przychodów, a zysk netto wyniesie 73,45 mln zł. W 2015 r. prognozowany wynik to odpowiednio 6,78 mld zł i 91,53 mln zł.

W wariancie bez emisji akcji prognozowane przychody w 2014 r. sięgną 5,45 mld zł, a zysk netto – 70,85 mln zł. W 2015 r. przychody miałyby wynieść 5,995 mld zł, a zysk – 80,933 mln zł.

– Przy wykorzystaniu środków z emisji nasza dynamika sprzedaży na rok 2015 w ujęciu rok do roku wyniesie 20 proc., czyli o 10 proc. więcej niż bez emisji. Różnica 785 mln zł wynika z bezpośredniego zaangażowania dodatkowego kapitału z emisji w Action Europe, ale również z handlu nowymi produktami. Dywersyfikację oferty i wchodzenie w nowe branże ułatwi nowy magazyn – mówi Piotr Bieliński, prezes Actionu.

Zarząd firmy liczy na pozyskanie z emisji akcji ponad 70 mln zł. Środki zostałyby przeznaczone m.in. na rozwój biznesu w Niemczech.