Walne zgromadzenie akcjonariuszy Actionu wybrało radę nadzorczą spółki na kolejną kadencję, od 20 lipca 2019 r. do 19 lipca 2022 r. Jej skład nie zmieni się w porównaniu z dotychczasowym. W radzie będzie zasiadać 5 osób, które zgłoszono jako kandydatów.

Iwona Bocianowska pozostanie przewodniczącą rady nadzorczej Actionu. Jako dwie niezależne osoby wejdą do niej także Adam Świtalski, z doświadczeniem m.in. w doradztwie finansowym i Krzysztof Kaczmarczyk, ekspert od finansów i rachunkowości. W radzie są także: Marek Jakubowski, trener lekkiej atletyki oraz Piotr Chajderowski, specjalista od restrukturyzacji, przejęć i fuzji.