Szacowany przychód jest wyższy o 22,9 proc. (ponad 261 mln zł) od wyniku z IV kw. 2012 r., kiedy to obroty wyniosły 1,14 mld zł. Action informuje, że wartość szacunku oparto na danych z systemów transakcyjnych spółki. Szczegółowy bilans za 2013 rok zostanie opublikowany 20 marca br.