Zarząd Action podał niezaudytowane, wybrane wyniki finansowe spółki i grupy. W ujęciu skonsolidowanym przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły w 2018 r. 1,6 mld zł. Strata netto przypadająca akcjonariuszom spółki sięgnęła 23,176 mln zł. Wynik EBITDA był ujemny i wyniósł -14,1 mln zł.

W porównaniu z 2017 r. (1,7 mld zł przychodów) sprzedaż była niższa o ok. 6 proc., natomiast strata zmniejszyła się o ponad połowę (w 2017 r.: -56,4 mln zł). Także wynik EBIDTA był znacznie lepszy (w 2017 r.: -40,9 mln zł).

 

Sprzedaż dystrybutora wyższa niż przed rokiem

Jednostkowo Action SA w 2018 r. osiągnął 1,42 mld zł przychodów. Strata netto wyniosła 35,2 mln zł, a EBITDA -26,3 mln zł.

W porównaniu z 2017 r. (1,38 mld zł) przychody okazały się nieco wyższe. Miniony rok był pierwszym pełnym rokiem po integracji Action SA z czterema spółki zależnymi (Actina, Sferis, Retailworld i Gram.pl).

Action SA znacznie poprawił natomiast wynik netto (w 2017 r. miał 52 mln zł straty) oraz EBIDTA (w 2017 r.: -38,3 mln zł). 

Rok 2018 r. okazał się więc kolejnym, gdy grupa i spółka poprawiała rentowność, stabilizując poziom sprzedaży. W 2017 r. strata wobec 2016 r. zmniejszyła się trzykrotnie, ale spadek sprzedaży był wówczas ponad 40-procentowy.

Zarząd informuje, że jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2018 r. bada audytor, co oznacza, że powyższe dane mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki będą znane 30 kwietnia br.

Aktualna prognoza na 2019 r. (z października 2018 r.) przewiduje dalszą poprawę rentowności i wypracowanie zysków - przychody jednostkowe Action SA mają wynieść 1,54 mld zł, zysk brutto - 7,47 mln zł, a EBIDTA - 16,1 mln zł.