Action poczeka do kwietnia na rozprawę w sprawie zatwierdzenia układu zawartego z wierzycielami. Termin rozprawy w tej sprawie wyznaczono na 6 kwietnia br.
 
W lutym br. sędzia-komisarz stwierdził przyjęcie układu. Formalne zatwierdzenie układu poprzedza zakończenie postępowania sanacyjnego.

W głosowaniu, którego wyniki zostały ogłoszone w styczniu br., 99 proc. wierzycieli (89 proc. w ujęciu wartościowym) poparło układ ze spółką zgodnie z propozycjami zarządu.