Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Action na decyzję dyrektora stołecznej Izby Administracji Skarbowej. Skarbówka kwestionuje wysokość naliczonego VAT za okres od sierpnia do grudnia 2010 r. w kwocie 3,44 mln zł. Decyzję na taką kwotę w styczniu ub.r. wydał mazowiecki UCS. W kwietniu ub.r. podtrzymała ją IAS. Action informował wówczas, że skarbówka zakwestionowała jego rozliczenia po wykryciu nieprawidłowości podatkowych u innych firm, na wcześniejszych etapach obrotu, które nigdy nie były kontrahentami spółki. 
 
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w tej sprawie nie jest prawomocny. Action zapowiedział złożenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jednocześnie zarząd informuje, że całość kwestionowanej kwoty VAT została objęta rezerwą utworzoną w ciężar wyniku za 2017 r.

W sporach sądowych ze skarbówką Action ma już na koncie sukces skargi kasacyjnej w NSA. W jej efekcie w ub.r. doszło do uchylenia decyzji skarbówki ws. VAT za grudzień 2008 r. Wartość przedmiotu sporu w tej sprawie wynosiła 6,76 mln zł.