Na ten dzień Action czekał od wielu miesięcy. W dniu 24 listopada sąd zarejestrował połączenie spółek Actina, Sferis, Retailworld i Gram.pl z Action S.A. Wszystkie cztery dotąd zależne firmy stały się częścią Action S.A. Ich nazwy są odtąd markami własnymi spółki dominującej.

Dzięki konsolidacji Action może przystąpić do finalizacji restrukturyzacji biznesu. Zapewnia, że zmiana pozytywnie przełoży się na dalszą poprawę wskaźników finansowych spółki.

– Na tę informację czekaliśmy z niecierpliwością, bo trzymała nas w blokach startowych w wyścigu do osiągnięcia rentowności biznesu. Z naszych wyliczeń wynika, iż konsolidacja pozwoli nam zaoszczędzić około jednego miliona złotych miesięcznie – mówi Sławomir Harazin, wiceprezes zarządu Action.

Według zarządu połączenie obok znaczącej obniżki kosztów umożliwi m.in. zwiększenie marży ze sprzedaży (poprzez pominięcie w łańcuchu dystrybucyjnym spółek zależnych prowadzących sprzedaż detaliczną), poszerzenie kręgu odbiorców Action S.A. o kontrahentów wchłoniętych firm, usprawnienie funkcjonowania grupy i uporządkowanie struktury.

Konsolidację, która jest jednym z kluczowych elementów planu restrukturyzacji spółki, przez długi czas uniemożliwiały przeciągające się procedury sądowe i brak akceptacji sądu dla całego planu restrukturyzacji Actionu, który był gotowy już w listopadzie 2016 r. W lipcu br. sąd zaakceptował plan, ale we wrześniu br. sąd rejestrowy odmówił rejestracji połączenia 4 spółek zależnych z Action S.A. Domagał się m.in. sporządzenia sprawozdania przez biegłego rewidenta. Kilka dni temu rewident wydał pozytywną opinię w sprawie połączenia.