Jednostkowe przychody Action SA w restrukturyzacji w 2019 r. były o 15 proc. wyższe niż w 2018 r. i wyniosły 1,64 mld zł. Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 102,2 mln zł, tym samym marża sięgnęła 6,2 proc. wobec 7,2 proc. w poprzednim roku. Na plusie był wynik operacyjny (2,3 mln zł) i wynik netto (2,2 mln zł) po sporych stratach w 2018 r. (-36 mln zł, -35 mln zł). Koszty operacyjne spadły rok do roku o 9,6 proc.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągniętych celów, realizacji w pełni założeń z planu restrukturyzacyjnego i wypracowanych wyników. Jedyne odstępstwo od prognozy ma związek z decyzją o połączeniu z Actionmed, które to działanie nie było ujęte w planie restrukturyzacyjnym. Jednak z uwagi na przedłużającą się nie z naszych przyczyn sanację, byliśmy zmuszeni wykonać ten ruch, by jeszcze bardziej zredukować koszty" – komentuje Sławomir Harazin, wiceprezes Actionu.

Przyjęty został układ z wierzycielami, natomiast z powodu Covid-19 Action wciąż musi czekać na koniec sanacji. W związku z epidemią odwołano rozprawę sądową ws. zatwierdzenia układu.

"Przed nami, do zakończenia całego postępowania, trzy następujące kroki: zatwierdzenie przez sędziego pozytywnego dla spółki wyniku głosowania, rozpatrzenie ewentualnych zażaleń na postanowienie o zatwierdzeniu układu i uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu." - wyjaśnia prezes Actionu Piotr Bieliński w liście do akcjonariuszy.


Bilans konsolidacji

W bilansie całej grupy kapitałowej Action w 2019 r. zwiększył sprzedaż o 2,2 proc., do 1,64 mld zł. Marża brutto sięgnęła 6,3 proc. wobec 7,3 proc. w 2018 r.

EBIDTA wyniosła 3,4 mln zł wobec -15,5 mln zł rok wcześniej.

Ujemne były natomiast wyniki na działalności operacyjnej oraz netto przypadający akcjonariuszom (w obu wypadkach ok. -5 mln zł). Poprawiły się blisko 5-krotnie wobec 2018 r.

Ujemne były również przepływy pieniężne netto na działalności operacyjnej (-13,9 mln zł).


Połowa przychodów za granicą

W 2019 r. grupa zwiększyła zwłaszcza sprzedaż elektroniki użytkowej - o niemal 100 mln zł w porównaniu do 2018 r., do 666 mln zł, oraz komponentów - o ponad 25 mln zł, do 403 mln zł.

Grupa Action w 2019 r. sporo sprzedawała za granicę - niewiele ponad połowa przychodów ze sprzedaży towarów pochodziła z polskiego rynku (818 mln zł). Niemal drugie tyle obrotu dystrybutora wygenerowały dostawy do krajów UE (789 mln zł). Udział zagranicznego biznesu Actionu wzrósł w 2019 r. o 6,5 proc., podczas gdy sprzedaż w kraju nieznacznie się zmniejszyła.

W grupie na koniec 2019 r. pracowały 452 osoby, o 7,8 proc. mniej niż rok wcześniej.