Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy zakwestionował rozliczenie VAT spółki w kwocie ok. 3,4 mln zł - poinformował Action. Kontrola obejmowała okres od sierpnia do grudnia 2010 r. Urząd zakwestionował rozliczenie podatku w protokole z badania ksiąg, który doręczono spółce 13 lipca.

Zarząd twierdzi, że podstawą stanowiska mazowieckiego UCS są nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych podmiotów trzecich (na wcześniejszych etapach obrotu), które nigdy nie były kontrahentami spółki. Action nie zgadza się z treścią protokołu i zapowiada wniesienie stosownych zastrzeżeń oraz wyjaśnień. 

Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy niedawno zakwestionował rozliczenie VAT spółki za maj 2012 r., w kwocie ok. 5,7 mln zł. Również w tym wypadku Action nie zgadza się z ustaleniami protokołu, zapowiedział przedstawienie zastrzeżeń.