W listopadzie 2018 r. obroty grupy Action wyniosły 147 mln zł - według wstępnych, szacunkowych danych. To więcej, niż w październiku 2018 r. (szacunkowo 130 mln zł), ale znacznie mniej niż przed rokiem w listopadzie 2017 r. (177 mln zł).

Wartość osiąganej przez grupy marżę wyniosła w listopadzie 2018 r. szacunkowo ok. 6,8 proc. Oznacza to, że marża od dłuższego czasu utrzymuje się na stałym poziomie - taką samą wartość, tj. ok. 6,8 proc., miała październiku br. oraz we wrześniu br. W całym III kw. br. wyniosła 6,7 proc. Natomiast przed rokiem, w listopadzie 2017 r., Action wypracował skonsolidowaną marżę na poziomie ok. 6,6 proc.

Według wstępnych szacunkowych danych grupa Action po dwóch miesiącach IV kw. 2018 r. osiągnęła ok. 277 mln zł obrotów. Rok wcześniej, w całym IV kw. 2017 r., skonsolidowane przychody wyniosły 497,3 mln zł.