Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie uchylił w całości decyzję UKS wydaną Action w 2014 r., która dotyczyła VAT za grudzień 2008 r. Sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania. Wartość przedmiotu sporu w tej sprawie wynosiła 6,76 mln zł.

Decyzja IAS nastąpiła po korzystnym dla spółki wyroku WSA z kwietnia 2018 r., który uchylił decyzję Izby Skarbowej, podtrzymującej w mocy decyzję UKS dotyczącą wspomnianego rozliczenia VAT.

Spór w tej kwestii nie pierwszy raz trafił na wokandę sądu administracyjnego. Action nieustępliwie walczy o swoje. W końcu 2017 r. NSA wskutek skargi kasacyjnej spółki uchylił poprzedni, niekorzystny dla niej wyrok WSA. Wcześniej Action w całości opłacił kwoty wynikające z decyzji organów skarbowych w tej sprawie.