Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił w całości decyzję dyrektora stołecznej Izby Administracji Skarbowej w sprawie 36,6 mln zł podatku VAT (plus 350 tys. zł odsetek), którego domaga się od Action skarbówka.

Decyzję w tej sprawie stołeczne organy skarbowe wydały w 2016 r. uznając, że spółka zawyżyła podatek naliczony do odliczenia za styczeń i luty 2013 r. Była to jedna z tych decyzji organów skarbowych, po których Action rozpoczął postępowanie restrukturyzacyjne. W marcu 2018 r. warszawska IAS podtrzymała decyzję I instancji w tej sprawie. Action odwołał się wówczas do WSA.

Zgodnie z postanowieniem WSA sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania.

Według Action zarzuty stanowiące podstawę uchylonej decyzji wiążą się z nieprawidłowościami w rozliczeniach podatkowych podmiotów na wcześniejszych etapach obrotu, które nigdy nie były kontrahentami spółki.

Całość kwestionowanej kwoty VAT objęto rezerwą utworzoną w ciężar wyniku Action za 2016 r.

Na wieść o sukcesie Action przed WSA inwestorzy rzucili się do kupowania akcji spółki. Cena papierów dystrybutora błyskawicznie wystrzeliła o blisko 50 proc.