Zysk netto Actionu w III kw. 2012 r. wyniósł 11 mln zł, co oznacza wzrost o 9 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku. W kwartałach I-III 2012 r. wynik netto to 31,5 mln zł (wzrost o 14,9 proc. rok do roku) przy przychodach wielkości 2,37 mld zł (o 32,9 proc. więcej niż rok wcześniej).
 
Według spółki do wzrostu przyczyniły się m.in. poszerzenie oferty telefonów i tabletów, znacznie większa sprzedaż do subdystrybutorów i wpływy z kontraktów w kanale telco. Rośnie sprzedaż marek własnych ActiveJet i Actis. Pozytywny efekt dały także umowy z HP i Lenovo. Niedawno Action podpisał kontrakt z Dellem.

- Przy dynamicznym wzroście sprzedaży potrafimy utrzymać niski poziom zadłużenia, mamy stabilne, wyróżniające się na rynku wskaźniki płynności -
stwierdził Piotr Bieliński.

Marża brutto na sprzedaży w III kw. 2012 r. zmniejszyła się do poziomu 6,5 proc., tj. o 0,4 punktu procentowego. Średnia za kwartały I-III 2012 r. wyniosła 6,7 proc. (spadek o 0,3 pp).

Zdaniem szefa spółki postępujący spadek marż jest nie tylko skutkiem konkurencji między dostawcami, lecz także zmian w ofercie, ponieważ coraz mniej jest akcesoriów i komponentów, na których były wysokie marże. Do ich spadku przyczynia się również ostra walka cenowa w Internecie i rosnąca sprzedaż w firmach telekomunikacyjnych. – Marża ma jakieś dno. Zobaczymy gdzie jest to dno – zauważył Piotr Bieliński. Zapowiedział poszerzenie oferty Actionu o nowy segment wysokomarżowych produktów. Szczegółów na razie nie ujawnił.

Zdaniem szefa spółki cały rynek dystrybucji IT w Polsce jest wart 23 mld zł rocznie, jest więc przestrzeń do wzrostów, biorąc pod uwagę przychody osiągane przez trzech głównych graczy. Wśród kierunków rozwoju grupy kapitałowej wymieniono nowe kontrakty dystrybucyjny, większą aktywność w poszukiwaniu nowych dostawców, ekspansja na rynkach zagranicznych. Ważnym elementem rozwoju jest wejście na rynek czeski z pełną ofertą dla resellerów. Action będzie budował także dział Enterprise, aby zaistnieć w nowych segmentach rynku z zaawansowanymi technologiami.

W całym 2012 r. Action prognozuje 3,31 mld zł przychodów i 47,3 mln zł zysku netto, czyli w IV kwartale br. grupa musi wypracować prawie 16 mln zł zysku, aby zrealizować zapowiedzi. Prezes Piotr Bieliński zapewnił, że realizacja tego celu nie jest zagrożona.