W ujęciu skonsolidowanym przychody ze sprzedaży zmniejszyły się o 9,7 proc. (ponad 37 mln zł), do 352,33 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży spadł o 27 proc., w efekcie marża brutto zmalała z blisko 8 proc. do 6,4 proc. Poprawił się natomiast wynik na działalności operacyjnej i wynik netto. Strata netto zmniejszyła się czterokrotnie wobec I kw. ub.r., do -1,53 mln zł.

W ujęciu jednostkowym Action SA, będący w restrukturyzacji, zwiększył sprzedaż o 8,3 proc. (prawie 27 mln zł), do 352,45 mln zł. Marża brutto na sprzedaży zmniejszyła się z 7,3 proc. do 6,4 proc., natomiast strata netto z -5,48 mln zł w I kw. ub.r. została zniwelowana do zaledwie -75 tys. zł.

Nieco wyższe przychody skonsolidowane niż jednostkowe są natomiast wynikiem korekty związanej z konsolidacją.

Zarząd informuje, że na wyniki grupy w I kw. br. obok trwającej restrukturyzacji miała likwidacja Action Europe, niemieckiej spółki zależnej, i związany z nią spadek sprzedaży. Podkreślono znaczne ograniczenie kosztów, co wyraźnie poprawiło wynik netto. 

Według Action dane za I kw. 2019 r. pokazują, że na poziomie jednostkowym wynik netto jest zgodny z obowiązującą prognozą. EBITDA ma wartość dodatnią (jednostkowo wyniosła 2,255 mln zł).  

"Trzymamy się obranego kursu i kwartał po kwartale przedstawiamy wyniki zgodne z obowiązującą prognozą. W ten sposób kontrolujemy i mierzymy efekt naszych działań, aby odbudować zaufanie rynku, a na wypracowanych fundamentach działalności tworzyć rentowny, przyszłościowy biznes. Taki jest nasz cel i nasza strategia działania" – komentuje Sławomir Harazin, wiceprezes zarządu Action. 

Według prognozy na 2019 r. przychody jednostkowe Action SA mają wynieść 1,54 mld zł, zysk brutto - 7,47 mln zł, a EBIDTA - 16,1 mln zł.

W tym tygodniu sąd oddalił zażalenia na tryb głosowania nad układem. Gdy postanowienie w tej sprawie uprawomocni się, zarząd ocenia, że możliwe byłoby zawarcie układu z wierzycielami do końca III kw. 2019 r.

 

Wystarczy gotówki

Jednocześnie zarząd zapewnia, że pomimo strat netto w latach 2016-2018, prognozowane wpływy gotówki w pełni umożliwią obsługę kosztów bieżących, finansowych i handlowych.

Wartość kapitałów własnych Action SA na koniec 2018 r. wyniosła 98,9 mln zł. Zgodnie z prognozą mają zwiększać się w kolejnych latach (na koniec 2019 r. - do 104,26 mln zł).

Wartość środków finansowych grupy wynosiła 94,4 mln zł w końcu I kw. 2019 r. . Do tego dochodziły bieżące należności (161 mln zł) i szybko zbywalne towary (136,5 mln zł). To wszystko łącznie - jak przekonuje zarząd - zabezpiecza środki na bieżące koszty i regulowanie zobowiązań powstałych po rozpoczęciu postępowania sanacyjnego.

Do końca 2019 r. grupa oczekuje dalszej redukcji kosztów w efekcie optymalizacji procesów, większego popytu na oferowane produkty, pozyskiwania nowych partnerów oraz odbiorców w detalicznym kanale sprzedaży.