Do głosowania nad układem spółki z wierzycielami może dojść przed końcem 2017 r., i to w optymistycznym scenariuszu - ustaliła PAP. Plan restrukturyzacyjny wraz z propozycjami układowymi Action złożył w sądzie w listopadzie ub.r. Nadal nie został on zaopiniowany przez radę wierzycieli.

Według propozycji układowych Action zaoferował pierwszej grupie wierzycieli spłatę 40 proc. głównej należności w 20 ratach kwartalnych oraz konwersję 60 proc. wierzytelności na akcje. Odsetki zostaną całkowicie umorzone.

Wierzyciele, którzy po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego udzielili spółce finansowania niezbędnego do wykonania układu lub zobowiążą się go udzielić, mogą otrzymać w ratach zgodnie z propozycjami 70 proc. należności głównej (również bez odsetek), a reszta (30 proc.) zostanie skonwertowana na akcje. Całość głównej należności zostanie wypłacona (bez odsetek) wierzycielom, którym Action jest winny do 50 tys. zł.

Według spisów wierzytelności złożonych w sądzie w grudniu w ub.r. suma wierzytelności Actionu wynosiła ponad 590 mln zł. W tym suma wierzytelności objętych układem z mocy prawa - 349,4 mln zł. Jak poinformował PAP prezes Piotr Bieliński, do listy wierzytelności zgłoszono 28 sprzeciwów. W sumie obejmuje ona ponad 1,6 tys. pozycji.

Szef spółki zapowiedział również, że w ciągu 2-3 miesięcy Action chce powrócić do rentowności. Zapewnił, że dystrybutor ma już podobną liczbę klientów co rok temu.