Uprawomocnił się układ SFK - spółki zależnej Actionu - z wierzycielami. Zgromadzenie przyjęło go w maju br. SFK znalazła się w upadłości wskutek decyzji organów skarbowych, które w 2016 r. zażądały od niej ponad 9 mln zł VAT-u, twierdząc, że taka kwota została jakoby nienależnie odliczona za okres od września 2014 r. do maja 2015 r. UKS zajął na poczet roszczeń konta SFK, pozbawiając ją środków na bieżącą działalność. Sąd ogłosił upadłość spółki w marcu 2017 r.

Krakowski Urząd Celno-Skarbowy zreflektował się w listopadzie ub.r. Po dłuższym namyśle (i odwołaniach SFK) doszedł jednak do wniosku, że nie ma dowodów do wydania tzw. decyzji wymiarowej i zamknął postępowanie jakby nie było sprawy. Tyle że wtedy spółka już dawno musiała zwinąć interes. Działała od 2005 r.