Sędzia-komisarz stwierdził przyjęcie układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym Actionu. Jest to etap poprzedzający formalne jego zatwierdzenie i planowane zakończenie sanacji.

Wyniki głosowania nad układem przedstawiono niecały miesiąc temu. "Za" było 99 proc. wierzycieli uczestniczących w głosowaniu. W ujęciu wartościowym poparcie dla porozumienia ze spółką wyniosło 89 proc., znacznie przekraczając wymaganą większość 2/3.

"Na naszych oczach pisze się historia biznesowa dużej firmy, która jako jedna z nielicznych - jak dotąd – zmierza wielkimi krokami do szczęśliwego zakończenia sanacji. Przechodzimy do biznesu opartego o strategię wypracowaną w czasie restrukturyzacji i mamy nadzieję, że już wkrótce zaczniemy spłacać wierzytelności.

To bardzo dobra informacja dla naszych kontrahentów biznesowych, klientów i pracowników Action, bo wyraźnie wracamy do gry, a przede wszystkim dalszej ciężkiej pracy, by odbudować wartość firmy." - komentuje Sławomir Harazin, wiceprezes Action.

Prognoza wyników finansowych Action, uwzględniająca przegłosowane na "tak" propozycje układowe, zakłada stabilny i zyskowny biznes w kolejnych latach, przy rocznych przychodach ok. 1,6 mld zł.

Zgodnie z zawartym układem spłata zobowiązań w głównej grupie wierzycieli, gdzie w grę wchodzi największa kwota, potrwa ok. 7 lat.