Action SA zamierza połączyć się z Actionmed, spółką specjalizującą się w sprzedaży specjalistycznego sprzętu medycznego. Cały jej majątek zostanie przeniesiony na dominujący podmiot. Actionmed należy w 100 proc. do Action SA. Działa od 2015 r. Prezesem jest Piotr Bieliński, a wiceprezesem Piotr Pągowski.

Celem połączenia jest obniżenie kosztów, uproszczenie zarządzania i ułatwienie kontroli w grupie kapitałowej - wynika z wyjaśnienia zarządu Actionu. Chodzi o kontrole w zakresie płynności finansowej, oceny ryzyka, wskaźników efektywności, kosztów.

Zarząd ocenia, że projektowane połączenie jest najtańszym i najszybszym sposobem osiągnięcia wymienionych celów. Dodaje, że nadal uważa prowadzenie biznesu na rynku medycznym za uzasadnione.

W końcu 2017 r. Action w ramach konsolidacji grupy połączył się ze spółkami zależnymi Actina, Sferis, Retailworld i Gram.pl. Był to element realizacji planu restrukturyzacyjnego dystrybutora. Konsolidacja nie objęła wówczas Actionmed głównie ze względu na zaangażowanie spółki na rynku zamówień publicznych.