SFK, spółka zależna Actionu, złożyła w wniosek o ogłoszenie upadłości w krakowskim Sądzie Rejonowym. Taki krok zapowiedziano już w listopadzie.

W minionym miesiącu skarbówka zdecydowała o zabezpieczeniu ewentualnych przyszłych zobowiązań SFK z tytułu VAT na kwotę ponad 9 mln zł. Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie wydał decyzje o zabezpieczeniu majątkowym, pobierając środki z zajętych rachunków bankowych spółki. SFK zostało bez środków na regulowanie bieżących zobowiązań, stąd wniosek o upadłość - informuje Action. 

Spółka SFK działa od 2005 r. Integruje sieć sklepów pod szyldem Sfera Komputera.