W styczniu 2018 r. grupa Action osiągnęła 136 mln zł obrotów - według wstępnych, szacunkowych danych. To bilans nieco wyższy niż w styczniu 2017 r. - 133 mln zł. W poprzednich kwartałach Action pokazywał spadki obrotów w ujęciu rok do roku.

Szacunkowa wartość skonsolidowanej marży w styczniu br. wyniosła 6,8 proc. Zarząd podkreśla, marża grupy utrzymuje się stale na wysokim poziomie. W grudniu ub.r. wyniosła 7,1 proc. (przy szacunkowych obrotach 161,5 mln zł), a w listopadzie ub.r. - 6,6 proc. (obroty 177 mln zł).

Rok temu w całym I kw. 2017 r. grupa kapitałowa Action wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 434,2  mln zł.