O zamiarze przejęcia A.pl Action informował kilka miesięcy temu. Spółka należy w całości do dystrybutora, oferuje m.in. elektronikę, oprogramowanie, akcesoria, AGD, sprzęt biurowy. Poprzez połączenie Action realizuje zapowiedzi konsolidacji w ramach grupy kapitałowej, co zdaniem zarządu prowadzi do uporządkowania jej struktury i obniżenia kosztów działalności. Dotyczy to przede wszystkim zarządzania, finansów, księgowości, a także systemów obsługi kontrahentów, magazynowania i dostarczania produktów. W ocenie kierownictwa Actionu fuzja z A.pl umożliwi także uproszczenie zarządzania i ułatwi sprawowanie kontroli nad grupą kapitałową.
Połączenie obu firm ma nastąpić poprzez przeniesienie całego majątku A.pl na Action.