Rekomendacja oznacza, że na dywidendę pójdzie większa część jednostkowego zysku spółki za ub.r., czyli 24.09 mln zł. Kwota 7,13 mln zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy. 

Zarząd Actionu tym samym kontynuuje politykę wypłacania dywidendy w wysokości 1 zł za akcję, mimo dużego spadku zysku w 2015 r. wobec 2014 r. (-65 proc. w ujęciu jednostkowym). W ub.r. na dywidendę przeznaczono 16,61 mln zł, ale w spółce pozostało wówczas jako kapitał zapasowy 52,89 mln zł.

Dniem dywidendy ma być 20 września, a wypłata nastąpi 5 października. Ostateczną decyzję w sprawie dywidendy podejmie walne zgromadzenia akcjonariuszy spółki.


AKTUALIZACJA (24.05)

Akcjonariusze spółki przegłosowali wypłatę dywidendy w wysokości rekomendowanej przez zarząd.