W III kw. 2019 r. grupa Action miała 4,11 mln zł straty netto przypisanej akcjonariuszom wobec 8,1 mln zł w poprzednim roku, przy przychodach minimalnie wyższych (o 0,14 mln zł). Wyniosły one 407,17 mln zł. Stratę operacyjną zmniejszono o ponad połowę, do 4,1 mln zł. Marża brutto zmniejszyła się jednak z 6,7 proc. w ub.r. do 6 proc. w br.

"Kolejny raz widać, że wyniki potwierdzają nasze prognozy. Zgodnie z planem i zobowiązaniem wobec rynku biznes Action przynosi efekty. Stabilne wyniki i marża brutto na poziomie 6 proc. dla całej grupy kapitałowej to dobra podstawa do budowania dalszej wartości firmy." - komentuje Sławomir Harazin, wiceprezes zarządu Actionu.


Brak ubezpieczeń hamulcem wzrostu

Jednostkowo pozostający w restrukturyzacji Action SA pokazał zysk netto, aczkolwiek niewielki - w wysokości 32 tys. zł wobec 1,85 mln zł na minusie rok temu. Wynik operacyjny był również dodatni (34 tys. zł) przy przychodach wyższych o ponad 60 mln zł r/r (407,4 mln zł wobec 346,7 mln zł). Marża brutto zmniejszyła się w podobnie jak w grupie: z 6,7 proc. do 5,9 proc.

W ocenie zarządu największy wpływ na wyniki III kw. 2019 r. miało niezmiennie trwające postępowanie sanacyjne i związane z tym znaczne ograniczenie finansowania zewnętrznego, a także trudne otoczenie rynkowe.

Zarząd wskazuje na brak ubezpieczenia limitów kredytowych dla wszystkich spółek grupy, co według niego zmarginalizowało wartość dostaw realizowanych w oparciu o kredyt kupiecki i jednocześnie przeniosło ciężar finansowania firm zależnych na Action SA. Hamulcem biznesu grupy jest też istotne zmniejszenie linii kredytowych.


1,14 mld zł sprzedaży w trzy kwartały

W bilansie 3 kwartałów 2019 r. Action miał 8,53 mln zł skonsolidowanej straty przypisanej akcjonariuszom wobec 15,46 mln zł w analogicznym okresie ub.r. Przychody były niższe o ok. 43 mln zł (-3,7 proc.), sięgając 1,143 mld zł. Zysk brutto ze sprzedaży spadł jednak o blisko 16 mln zł, a marża zmniejszyła się z 7,5 proc. w ub.r. do 6,4 proc.

Jednostkowo po 3 kwartałach Action SA ograniczył stratę ponad 20-krotnie, do 1,5 mln zł w porównaniu do 35,33 mln zł w poprzednim roku, przy przychodach wyższych o blisko 140 mln zł (1,145 mld zł wobec 1,007 mld zł w III kw. ub.r.)


22 mln zł oszczędności

Poprawa rentowności grupy Action mimo niższych marż została wypracowana przy znacznym cięciu kosztów. W III kw. br. koszty sprzedaży, marketingu i ogólnego zarządu ograniczono o 17,5 proc., a w bilansie 3 kwartałów - o 21 proc., co przełożyło się na oszczędność ponad 22 mln zł w br. wobec ub.r.

Zarząd dystrybutora zapowiada, że do końca roku będzie dążył do dalszej redukcji kosztów dzięki optymalizacji procesów i zmianom w strukturze organizacyjnej.

Deklaruje, że kładzie nacisk na zwiększenie marży oraz wolumenu sprzedaży. Uzyskane w ten sposób środki posłużą do spłaty zobowiązań w okresie realizacji układu.


Spółce nie zabraknie środków

Zarząd spółki zapewnia, że pomimo strat netto w latach 2016-2018 prognozowane wpływy gotówki umożliwią w pełni obsługę kosztów bieżących, finansowych i handlowych.

W końcu III kw. br. grupa Action posiadała środki finansowe w wysokości blisko 90 mln zł. Suma bieżących należności przekraczała natomiast 142 mln zł, a wartość szybko zbywalnych towarów handlowych - ponad 154 mln zł, co według spółki łącznie pozwala zabezpieczyć środki finansowe na wszystkie bieżące koszty i wydatki.

Średnie miesięczne przychody Action w I poł. 2019 r. wyniosły 123 mln zł wobec średniej 132 mln zł w 2018 r. Koszty towarów i usług wyniosły odpowiednio 115 mln zł wobec 124 mln zł.

 

Ruszyła procedura głosowania nad układem

Dzięki uprawomocnieniu się postanowienia dotyczącego trybu głosowania nad układem, mogła ruszyć procedura głosowania. Wyniki zostaną przedstawione w sądzie do 10 stycznia 2020 r.