Dokładnie na koniec III kw. fiskalnego 2013 (30 sierpnia br.) Adobe zarejestrowało 1,031 mln płatnych subskrypcji w Creative Cloud, o 331 tys. więcej niż w poprzednim kwartale.

- Przejście do chmury nastąpiło szybciej, niż się spodziewaliśmy - mówi prezes Adobe, Shantanu Narayen. W tym roku producent zrezygnował z pudełkowych wersji oprogramowania, nowe produkty są udostępniane online w wersji elektronicznej.

W III kw. fiskalnym 2013 Adobe wypracowało 995,1 mln dol. przychodów, czyli zmieściło się w prognozie (975 mln – 1,025 mld dol.). To trochę mniej niż rok wcześniej (1,08 mld dol.), ale wpływy z subskrypcji wzrosły o 73 proc., do niemal 300 mln dol. Koncern zwiększył także przychody z usług i wsparcia, spadły natomiast obroty na produktach (z 810,5 mln dol., do 582,2 mln dol.). Znacznie niższy niż w III kw. 2012 r. był wynik netto (83 mln dol. wobec 201,4 mln dol.).