Warszawski Akbit został dystrybutorem zaawansowanych rozwiązań Acunetix przeznaczonych do weryfikacji aplikacji webowych. Acunetix Web Vulnerability Scanner umożliwia weryfikację każdej strony internetowej oraz aplikacji webowej pod kątem

podatności na ataki, m.in. XSS, SQL Injection, XPath Injection, CRLF Injection i wielu innych. System jest wyposażony w moduł AcuSensor pozwalający na badanie funkcjonowania aplikacji od wewnątrz i wykrycie podatności przy bardzo niskim false positive. Acunetix WVS analizuje również strony oparte na AJAX oraz Web 2.0.

 

Z Acunetixem wiążą się trzy modele licencjonowania: Small Business 1 site, Enterprise unlimited sites, Consultant.  

 

Więcej informacji na stronie dystrybutora.