Allegro ma poinformować o dokładnym terminie wprowadzenia e-faktur po wysłaniu ostatniej faktury papierowej. Faktura elektroniczna będzie przechowywana przez 6 lat na koncie użytkownika portalu aukcyjnego. Zainteresowani otrzymywaniem dokumentów w formie papierowej mogą nadal korzystać z tej opcji. W takim wypadku faktury będą wysyłane pocztą.