Roseville Investment (Also) i MCI kupili w sumie 34,74 mln akcji, które stanowią 37,1 proc. udziałów w ABC Data SA. To wynik wezwania, ogłoszonego w grudniu ub.r. w związku z zawarciem umowy ramowej dotyczącej sprzedaży ABC Daty. 

Wezwanie trwało od 15 lutego do 14 czerwca br. Jego celem było przejęcie udziałów od mniejszościowych akcjonariuszy spółki. Zaoferowano im najpierw 1,30 zł za akcję, a następnie cenę podniesiono do 1,44 zł. W sumie wartość przejętych papierów według ceny ofertowej wynosi 50 mln zł. Rozliczenie transakcji nastąpi 25 czerwca. Większość zakupionych udziałów obejmie Roseville (30,8 mln szt.), a resztę MCI.

Na 1 lipca br. zaplanowano podpisanie umów sprzedaży ABC Data SA i ABC Data Marketing. Kontrolę nad spółkami przejmie Also Holding. Uzgodniona cena zakupu ABC Data SA to 147,61 mln zł.