Also Holding w I poł. 2019 r. zwiększyło obroty o 14,1 proc., do 4,77 mld euro. To więcej, niż spodziewali się analitycy oraz wyraźnie więcej niż średnia dla rynku (+4,6 proc. według Contextu). Według spółki poprawa jest efektem trwającej optymalizacji struktury, większego zysku brutto i przejęć.

Obroty wyraźnie wzrosły w trzech głównych segmentach: Supply (tradycyjna dystrybucja transakcyjna) - o 13,8 proc., Solutions (VAD) - o 15,8 proc. oraz As-a-Service (dystrybucja chmurowa i inne usługi) - o 12,7 proc.

Przychody w samym biznesie chmurowym w I poł. 2019 r. poprawiły się do 97 mln euro wobec 62 mln euro przed rokiem, co oznacza wzrost o 56 proc. Liczba obsługiwanych stanowisk zwiększyła się do 2,9 mln z 2,3 mln, w tym zarządzanych przez partnerów - o 30 proc., a zarządzanych bezpośrednio przez Also - o 23 proc.

EBIDTA była 15 proc. na plusie, sięgając 64,4 mln euro (z uwzględnieniem standardu sprawozdawczości finansowej MSSF 16 - 76,3 mln euro), a zysk netto poprawił się o 25,9 proc., do 34 mln euro, co oznacza wzrost rentowności netto do 0,7 proc. z 0,6 proc. w analogicznym okresie ub.r.

W regionie Europy Północnej i Wschodniej, do którego Also zalicza polski rynek, obroty holdingu w I poł. 2019 r. wyniosły 2,063 mld euro wobec 1,866 mld euro rok wcześniej. EBIDTA wzrosła do 24,23 mln euro z 14,59 mln euro (czyli do 1,2 proc. z 0,8 proc. przychodów). Znacznie poprawił się także zysk przed opodatkowaniem, sięgając bez mała 11 mln euro wobec 7,63 mln euro przed rokiem (0,5 proc. przychodów wobec 0,4 proc. w ub.r.).


Cel: co najmniej 20 proc. rynku w regionie

Bilans holdingu poprawiły przejęcia, których było ostatnio sporo zwłaszcza we wschodniej części Europy. W 2018 r. zakończono akwizycje w Słowenii, na Białorusi i na Ukrainie, a w 2019 r. w Chorwacji. W dniu 1 lipca Also sfinalizowało przejęcie biznesu ABC Daty. Kupuje największego dystrybutora w Bułgarii. Wraz z istniejącymi wcześniej spółkami Also w Polsce, na Litwie, Łotwie i w Estonii, holding staje się tym samym obecny w 13 krajach Europy Wschodniej. Według Also całkowite obroty bardzo podzielonego w ocenie holdingu rynku IT w regionie wynoszą 30 mld euro rocznie.

"Also podjęło intensywne działania w zakresie konsolidacji rynku mając na celu uzyskanie w nim przynajmniej 20 proc. udziału na stałe. W ten sposób firma tworzy doskonałą podstawę do dalszego rozwoju." - zapewniono w komunikacie.

Holding podkreśla również, że inwestuje w nowe technologie. Za "bardzo obiecujący obszar wzrostu" Also uznaje Internet rzeczy. Wraz z przejęciem specjalisty od IoT, firmy AllThingsTalk w czerwcu 2019 r., międzynarodowy dystrybutor poszerzył kompetencje w tym biznesie. Współpracował również ze specjalistą platformy wirtualizacji Ludium, zainwestował w dalszy rozwój platformy e-commerce, sztucznej inteligencji i druku 3D.

W I poł. 2019 r. zoptymalizowano koszty zatrudnienia holdingu o 11 mln euro wobec analogicznego okresu ub.r. Jak zapewnia Also, część z tych oszczędności zainwestowano w nowych pracowników w kluczowych obszarach wzrostu. Według spółki działania rozpoczęte w 2017 r. w celu optymalizacji kapitału obrotowego netto nabierają teraz pełnej mocy. Holding koncentruje się na szczegółowej analizie klientów.

 

W przejętym biznesie ABC Daty wejdzie system SAP

W całym 2019 r. dystrybutor przewiduje poprawę EBITDA o 10 - 15 mln euro wobec 2018 r. (wyniosła wówczas 157,3 mln euro), z tego w I poł. 2019 r. osiągnięto już poziom 8 mln euro (przed zastosowaniem MSSF 16), dzieki przyspieszonej optymalizacji. Z kolei przejęcie grupy ABC Data będzie miało według holdingu neutralny wpływ na wynik EBITDA 2019, ze względu na spodziewane koszty integracji. Zaliczono do nich m.in. wprowadzenie systemu SAP.

Średnioterminowym celem holdingu jest zwiększenie EBITDA do 240 - 300 mln euro (z uwzględnieniem MSSF 16).

Wskaźnik zwrotu z zaangażowanego kapitału (ROCE) ma wynieść 13 - 14 proc. (2018: 11,8 proc.).