DM BOŚ obniżył cenę docelową akcji AB z 35 zł do 33,30 zł, podtrzymując rekomendację fundamentalną "trzymaj" oraz krótkoterminową "neutralnie". Raport został wydany 8 maja, czyli przed publikacją wyników grupy za I kw. 2018 r.

Analitycy spodziewają się, że ALSO nadal będzie wywierało silną presję na marże, co obniży zyski AB. Do tego dojdą inne czynniki niekorzystne dla wrocławskiej spółki.

"Oczekujemy w roku 2017/18 [1 lipca 2017 r. - 30 czerwca 2018 r.] pogorszenia wyników finansowych AB w związku ze spadkiem tempa wzrostu przychodów, skutkującego osłabieniem pozytywnego efektu dźwigni operacyjnej, presją na marżę zysku brutto na sprzedaży wynikającą z agresywnej konkurencji (ALSO), która powiększa udział w polskim rynku oraz presją na niektóre pozycje kosztowe, głównie koszty pracy." - ocenia dom maklerski.

Oceniając wyniki I kw. br. (jeszcze przed ich ujawnieniem przez spółkę) DM BOŚ przewidział kontynuację erozji zysków, widoczną w poprzednich kwartałach.

Raport wskazał również na czynniki hamujące wzrost przychodów AB: brak oczekiwanych nowych przetargów publicznych, umocnienie na rynku ALSO i niższy popyt, pomimo słabości Action czy częściowego odmrożenia inwestycji.

W efekcie DM BOŚ obniżył prognozę EBITDA i wyniku operacyjnego dla grupy. EBIDTA ma wynieść w roku 2017/2018 114,4 mln zł wobec 116 mln zł w roku 2016/2017, a wynik operacyjny: 99,4 mln zł wobec 101,8 mln zł. Skonsolidowany zysk netto AB według prognozy zmniejszy się do 61,2 mln zł z 67,8 mln zł.

Wśród czynników ryzyka dla AB oprócz rosnącego udziału w polskim rynku zagranicznych dystrybutorów (ALSO) i wojny cenowej, DM BOŚ wymienia również wolniejszy niż oczekiwany wzrost wydatków na IT, zmienność kursów walutowych i wolniejszy rozwój Rekmana (dystrybutora zabawek z grupy AB).

Z drugiej strony wskazanymi katalizatorami sprzyjającymi biznesowi AB są: stabilny wzrost na rynku IT, rozwój nowych segmentów (zabawki, usługi w chmurze), upadłość innych dystrybutorów IT i wejście na nowe zagraniczne rynki.