Szefowa firmy będzie odpowiedzialna za kierowanie zespołem oraz wspieraniem dystrybutorów i partnerów handlowych. Zdobyła doświadczenie w Konsorcjum FEN na stanowisku Monitoring IP Business Unit Manager. W ciągu 13 lat odpowiadała m.in. za zarządzanie zespołem sprzedaży, stworzenie i rozwijanie sieci partnerów oraz za sprzedaż rozwiązań do monitoringu wizyjnego IP.

Anna Twardowska jest absolwentką studiów magisterskich na Politechnice Poznańskiej, studiów podyplomowych oraz studiów MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.