Przedmiotem umowy jest rozbudowa istniejącej infrastruktury systemu poczty elektronicznej w resorcie finansów. W zakres prac wchodzi m.in. opracowanie projektu wykonawczego rozbudowy systemu, dostarczenie sprzętu i oprogramowania oraz wykonanie usług związanych z rozbudową systemu poczty elektronicznej. Ponadto w ramach zlecenia świadczona będzie usługa dedykowanej asysty technicznej.