W najbliższych latach możemy się spodziewać upowszechnienia wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości oraz szybkiego rozwoju sztucznej inteligencji.  IDC szacuje, że w 2017 roku już jedna czwarta spośród pięciuset największych europejskich firm będzie wykorzystywać technologię wirtualnej lub rozszerzonej rzeczywistości w swoich działaniach marketingowych. Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu wyniesie w obszarze handlu 18 proc., produkcji procesorowej 183 proc, transportu, logistyki i zarządzania dostawami 170 proc.

Jedna piąta treści publikowanych na Facebooku będzie wykorzystywać technologię AR/VR – przy założeniu, że jeden z technologicznych gigantów (Facebook, Apple, Google, Microsoft, Samsung) stworzy w ciągu najbliższych dwóch lat narzędzie, które umożliwi łatwe tworzenie kontentu z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości. 

Najbliższe dwa lata to również czas intensywnego rozwoju sztucznej inteligencji. Będzie ona na szeroką skalę wykorzystywana w bankowości (np. do precyzyjnego scoringu kredytowego), ale też w służbie zdrowia (pozwoli na precyzyjniejszą diagnozę i bardziej spersonalizowane leczenie). Już do 2019 roku 40 proc. inicjatyw w zakresie cyfrowej transformacji i 100 proc. wszystkich skutecznych działań IoT będzie wspieranych sztuczną inteligencją. Do 2018 roku 75 proc. organizacji i deweloperów zawrze funkcjonalność cognitive w przynajmniej jednej tworzonej aplikacji. 

IDC w swoich przewidywaniach bierze też pod uwagę nieufność użytkowników wobec systemów kognitywnych i AI. Ruchy społeczne przeciwne tym technologiom sprawią, że do 2020 roku 10 proc. konsumentów przestanie z nich korzystać.